ایجاد قیود مونتاژی هوشمند با iMate

نرم افزار Autodesk Inventor  همواره روش های مختلفی را جهت مونتاژ قطعات و زیر مجموعه ها بکار می برد. یکی از این ابزار ها دستور iMate است .

اعمال قید iMate به طراح اجازه می دهند تا در یک مجموعه مونتاژی قطعات و یا زیر مجموعه هایی که از کتابخانه داده ها احضار می گردند به طور اتوماتیک مونتاژ شوند و این عملیات باعث کاهش خطا و صرفه جویی در زمان می گردد. در واقع  با ایجاد iMate یک قید هوشمند در قطعه اعمال می گردد که این قید در هر قطعه یا زیر مجموعه مونتاژی فقط نیمی از اطلاعات iMate  (نوع و مقدار) در خود نگه می دارد و وقتی قطعه یا زیر مجموعه مونتاژی دیگر در یک مجموعه مونتاژی با iMate  مشابه قرار گیرد iMate کامل می شود و دو قطعه به طور خودکار مقید می شوند. هر یک از قیدهای معمولی مونتاژ و قیدهای حرکتی مونتاژ را می همانند iAngle و iInsert و iFlush توان با IMate  هوشمند سازی کرد .

برای ایجاد قید هوشمند باید در پنل Author  از زبانه Manage با ابزار create iMate استفاده نمود  .

 

اگر در مرورگر روی iMate   ایجاد شده رایت کلیک کنید iMate Property ظاهر می شود. جهت مونتاژ  روی ابزار Constrain کلیک کرده و در مرورگر روی یک iMate کلیک کنید و سپس قید یکسان آن را در قطعه دیگر انتخاب کنید و دکمه Apply را بزنید. برای مقید شدن خودکار قطعات توسط iMate روی ابزار Place Component کلیک کنید در پنجره باز شده دکمه Automatically iMate on place را بزنید.

در آموزش نرم افزار اتودسک اینونتور که در مرکز انجمن اینونتور ارائه می شود تمامی جزییات ساخت قیود هوشمند iMate و همچنین ابزارهای اتوماسیون ساخت قطعات iPart و iFeature  توضیح داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.