افزایش قدرت MBD

در ورژن ۲۰۱۸ نرم افزار اینونتور (سال گذشته) ابزار  Definition Based Modelبه طور مستقیم در داخل Inventor راه اندازی شد. با توجه به کامنت های مشتریان نسبت  به ساده سازی ساختار  این ابزار در ورژن ۲۰۱۹ نرم افزار اینونتور این اتفاق رخ داده است . بر این اساس پارامتر Coloring Status Coloring به این ابزار در inventor 2019 اضافه شده است . به کمک این پارامتر زمانی که ساختار مدل سه بعدی با اندازه گذاری پارامتریک به طور کامل مقید شد سطح مورد نظر تغییر رنگ می دهد تا کاربر از مقید بودن کامل سطح اطمینان خاطر داشته باشد. این ساختار بسیار جالب هیجان انگیز به نظر می رسد ، نظر شما چیست ؟.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.