ابزار Loft Flange‌در محیط ورق کاری

محیط ورق فلزی از ابزارهای متنوعی جهت ایجاد مدل های ورق کاری استفاده می کند. یکی از این ابزارها که کاربرد زیادی در ورقکاری دارد ابزار Lofted Flange است. این ابزار به همراه ابزار های Face، Contour Flane و

 

      Contour Roll جزء نمایه های پایه   (Base Features) در محیط Sheet Metal محسوب می گردند. این ابزار بین دو پروفیل باز یا دو پروفیل بسته و یا یک پروفیل باز و یک پروفیل بسته با ضخامت تعیین شده ورق ایجاد می کند. خروجی این دستور می تواند به دو سبک مختلف عمل نماید سبک Press Break که خروجی با عملیات پرس خم است در این روش خروجی از چندین سطح صاف با خم های استوانه ای بین آنها که قابلیت تنظیم فاصله وتر در آن وجود داردایجاد می گردد.  سبک Die Form ورق کاری با قالب فرم برای ایجاد سطوحی صاف استفاده می شود .

در اشکال زیر خروجی این ابزار را در حالت های مختلف پروفیل باز و بسته نشان داده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.