آموزش گام به گام طراحی جوش با نرم افزار اینونتور

درنرم افزار اتودسک اینونتوربرای ایجاد و طراحی انواع جوش محیط مجزایی وجود دارد در واقع این محیط را می توان محیط توسعه یافته از محیط مونتاژ (Assembly) در نظر گرفت. تنها نرم افزار مدلسازی که قادر به محاسبه میزان گرده جوش قبل از اجرای عملیات جوشکاری در واقعیت است نرم افزار اتودسک اینونتور می باشد . مسیر ایجاد جوش در نرم افزار اینونتور به سه بخش تقسیم بندی می گردد.

بخش۱ ) آماده سازی قطعات مونتاژی جهت ایجاد جوش می باشد. برای قرار گیری گرده (Bead) در سطح تعین شده قطعات باید عملیاتی صورت گیرد که به آن آماده سازی می گوییم. در این پروسه قسمتی از مواد قطعات با ابزار مشخص شده از قطعات جدا می شوند و سطوح را برای ایجاد جوش آماده می کنند.

بخش ۲ )  ایجاد عملیات جوش کاری است. در نرم افزار اینونتور عملیات جوش و طراحی آن به سه نوع تقسیم بندی می گردد. جوش های نمایشی (Cosmetic Welds) ، جوش های فیلت (Fillet Welds) و جوش های شیاری (Groove Welds) .

بخش ۳ ) ایجاد عملیات ماشین کاری بر روی جوش ایجاد شده که به  این عملیات ماشین کاری گوییم (Mechaning) . در این عملیات با ابزار Hole ، Cut و Extrude کاهش متریال روی قطعه و جوش انجام می گیرد.

در ادامه این پست آموزش گام به گام طراحی یک جوش را روی دو ورق مرور می کنیم:

گام اول: مدل سازی و طراحی قطعات و مونتاژ آنها می باشد. همان  طور که مشخص است با قیود مونتاژی تمامی قطعات بر روی هم سوار می شوند و در محل مورد نظر قرار می گیرند.

گام ۲) آماده سازی قطعات در محیط جوش با ابزار مورد نظر .

گام ۳) انجام پروسه جوش با توجه به هندسه قطعات. در مثال ما دو نوع جوش را انجام داده ایم.

 

گام ۴) وارد کردن سیمبل جوش کاری انجام شده . این سیمبل ها در محیط نقشه بازخوانی شده و در نقشه وارد می شوند تا مشخصات جوش را در نقشه بیان کنند.

————————————————————————————————————–

امیدوارم این پست که درخواست خیلی از کاربران عزیز از انجمن اینونتور ایران بوده است مورد توجه قرار گرفته باشد. در آموزش های انجام شده نرم افزار اتودسک اینونتور تمامی ابزارهای مورد استفاده در طراحی جوش با نرم افزار اینونتور به طور کامل و مثال های زیاد بررسی و توضیح داده می شود. همچنین محاسبگر جوش (Welding  Calculator ) که جهت انجام محاسبات نیرویی روی قطعات جوش کاری شده در این محیط وجود دارد به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.