4 قابلیت جدید در ورژن 2019 نرم افزار اینونتور

4 قابلیت جدید در ورژن 2019 نرم افزار اینونتور

در این پست از پست های آموزشی نرم افزار اینونتور، شما را با 4 قابلیت که در ورژن 2019 نرم افزار اینونتور ایجاد شده است آشنا خواهم کرد. این قابلیت ها به دلیل اینکه معمولا در زمان انجام طراحی با...
read more
تغییرات ورق فلزی Sheet Metal در اینونتور 2019

تغییرات ورق فلزی Sheet Metal در اینونتور 2019

read more
بروز رسانی سریعتر نقشه مجموعه های بزرگ

بروز رسانی سریعتر نقشه مجموعه های بزرگ

read more
توسعه نرم افزار با ایده مشتریان در اینونتور 2019

توسعه نرم افزار با ایده مشتریان در اینونتور 2019

مشتریان هر بخش از Inventor را بزرگ می دانند. چند سال پیش صفحه ایدهای Inventor Ideas را به عنوان یک کانال اضافی برای جامعه کاربر برای ارائه بازخورد در مورد آ...
read more
توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور 2019

توسعه AnyCAD با Fusion 360 در اینونتور 2019

AnyCAD برای Fusion 360 به عنوان پیش نمایش در Inventor 2019 ادامه یافته است. با استفاده از AnyCAD Inventor کاربران می توانند به طور مستقیم طرح های Fusion 360 (Fusion Design) را به ...
read more
اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور 2019

اشتراک گذاری طرح ها در اینونتور 2019

read more
توسعه ابزار iLogic در اینونتور 2019

توسعه ابزار iLogic در اینونتور 2019

iLogic  موتور اتوماسیون ساخته شده در نرم افزار Inventor است. این ابزار توسط تعداد زیادی از کاربران هر روز برای انجام اتوماسیون سازی کارکردها، اطمینان ...
read more
بهبود عملکرد  مونتاژهای بزرگ در اینونتور 2019

بهبود عملکرد مونتاژهای بزرگ در اینونتور 2019

شرکت اتودسک در نسخه های اخیر تمرکز ویژه ای را برای بهینه سازی ساختارهای مونتاژی بزرگ داشته است. مونتاژهای بزرگ از 10000 قطعه یا زیر مجموعه (یا بیشت...
read more
افزایش قدرت MBD

افزایش قدرت MBD

در ورژن 2018 نرم افزار اینونتور (سال گذشته) ابزار  Definition Based Modelبه طور مستقیم در داخل Inventor راه اندازی شد. با توجه به کامنت های مشتریان نسبت  به ساده ...
read more