مدل سازی و طراحی اتصالات پینی در نرم افزار اتودسک اینونتور

مدل سازی و طراحی اتصالات پینی در نرم افزار اتودسک اینونتور

read more
چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

بلوک ها BLOCKS موضوعات ترسیمی هستند که در قالب موضوعات واحد و با نام مستقل در نرم افزار اتوکد استفاده می گردند. کاهش زمان ترسیم ها در نرم افزار اتوک...
read more
ارتقاء کار در محیط Frame Generator نسخه اینونتور ۲۰۱۹

ارتقاء کار در محیط Frame Generator نسخه اینونتور ۲۰۱۹

read more
استفاده از بلوک های عنوان (Title Block) اتوکد در نرم افزار اینونتور

استفاده از بلوک های عنوان (Title Block) اتوکد در نرم افزار اینونتور

read more
روشهای مختلف ایجاد سوراخ (Hole Tool)

روشهای مختلف ایجاد سوراخ (Hole Tool)

read more
آموزش گام به گام طراحی جوش با نرم افزار اینونتور

آموزش گام به گام طراحی جوش با نرم افزار اینونتور

درنرم افزار اتودسک اینونتوربرای ایجاد و طراحی انواع جوش محیط مجزایی وجود دارد در واقع این محیط را می توان محیط توسعه یافته از محیط مونتاژ (Assembly)...
read more
قالب گیری چرخشی و مدل سازی قطعات پلاستیک در نرم افزار اینونتور

قالب گیری چرخشی و مدل سازی قطعات پلاستیک در نرم افزار اینونتور

مدل سازی قطعات در کنار روش تولید آنها دو موضوعی هستند که همواره صنعتگران با آن روبرو هستند. قطعات بزرگ و استوانه ای توخالی پلاستیکی مثل مخازن پل...
read more
هوشمند سازی مونتاژ با iMATE در نرم افزار اینونتور

هوشمند سازی مونتاژ با iMATE در نرم افزار اینونتور

read more
شبیه سازی حرکت در مجموعه مونتاژی با Drive Constraint

شبیه سازی حرکت در مجموعه مونتاژی با Drive Constraint

ابزار های زیادی در محیط مونتاژ نرم افزاراتودسک اینونتور وجود دارد که جهت صحه گذاری طرح و مجموعه طراحی شده کاربرد دارند. یکی از ابزار های پر کارب...
read more
قابلیت های جدید اینونتور ۲۰۲۰

قابلیت های جدید اینونتور ۲۰۲۰

read more
1 2 3 7