دوره آموزش پیشرفته

در این دوره قابلیت منحصر به فرد مدل سازی  طراحی و تحلیل انواع جوش و طراحی ورق های فلزی در کنار تکنیک های اتوماسیون طراحی برای ایجاد قطعات استاندارد کارخانه خود مرور می شود. همچنین اصول طراحی انواع قطعات مکانیکی توسط شتاب دهنده طراحی (Design Accelerator) و سازنده قطعات  (Component Generator) ارائه می گردد.  مدل سازی و تحلیل استحکام تیر ها و خرپاها گفته می شود.  در ادامه تحلیل استحکام مدل ها و مجموعه ها  و همچنین شبیه سازی مکانیزم حرکت اجزای مکانیکی مرور می گردد. جدول زیر زمان پیش بینی شده از موضوعات دوره نشان داده شده است. 

موضوعات قابل ارائه در دوره محیط نرم افزارزمان پیش بینی شده
( ساعت)
سطح آموزش
طراحی جوش و تحلیل استحکام جوش با ایجاد الگوی جوش Welding Design ۴ پیشرفته
طراحی ورق فلزی Sheet Metal۶پیشرفته
تکنیک های اتوماسیون طراحی (iPart, iFeature, iMate, )۵پیشرفته
تکنیک های طراحی اجزاء مکانیک ( تحلیل تلرانس، طراحی شفت، طراحی پیچ، طراحی فنر،طراحی پین، طراحی چرخ دنده و دیگر اجزاء مکانیک) Design Accelerator۱۲پیشرفته
طراحی و ساخت و تحلیل استحکام سازه های تیر و ستون Frame Generator۵پیشرفته
ایجاد نورپردازی و نمایش مدل Visualize Model۴پیشرفته
شبیه سازی مکانیزم حرکتDynamic Simulation۱۵پیشرفته
آنالیز تنش و استحکام قطعات و مجموعه ها Stress Analysis۱۰پیشرفته
تعریف مدل پایه ( تلرانس گذاری مدل سه بعدی)Model-Base Definition (MBD)۳پیشرفته
اجرای سیم بندی و کابل کشی ماشین ها و تجهیزاتCable & Harness۶پیشرفته
اجرای تاسیسات و لوله گذاری هوشمند Tube & Pipe۵پیشرفته