مفهوم CAD/CAM و افزونه آن در نرم افزار اینونتور

مفهوم CAD/CAM و افزونه آن در نرم افزار اینونتور

در ابتدای ایم مقاله با مفهوم  CAD/CAM آشنا می شویم و به دنبال آن افزونه ایی که شرکت اتودسک برای آن ارائه داده است و بر روی نرم افزار Autodesk Inventor نصب می گردد را مرور می کنیم. ———————&#8...
read more