ایجاد کننده تیر و ستون در نرم افزار اینونتور با ابزار جدید و قدرتمند با Frame Generator

ایجاد کننده تیر و ستون در نرم افزار اینونتور با ابزار جدید و قدرتمند با Frame Generator

در نرم افزار Autodesk Inventor  برای طراحی تیرها و ستون ها محیط جداگانه ای به نام Fame Generator دیده شده است. Fame Generator شامل ابزار های متنوعی برای مدل سازی اتوماتیک می باشد. شروع عملیات مدل سازی در محیط قطعه...
read more