طراحی اتصالات جدا شدنی (پیچ و مهره) در نرم افزار اینونتور

طراحی اتصالات جدا شدنی (پیچ و مهره) در نرم افزار اینونتور

محیط طراحی اتصالات پیچی (Bolt Connection)  در نرم افزار اینونتور بسیار قدرتمند و هوشمند می باشد این ابزار در بخش Design محیط مونتاژ  قرار داده شده است. در این پست آموزش نرم افزار مهندسی اینونتور به بررسی ط...
read more