فنرهای مارپیچ با گام متغیر ( Helical Curve)

فنرهای مارپیچ با گام متغیر ( Helical Curve)

ابزارهای محیط اسکچ سه بعدی (۳D Sketch) برای ایجاد نمایه های سه بعدی کاربرد دارند. یکی از ابزار های این محیط که برای ایجاد نمایه های مارپیچ استفاده می گردد ابزار Helical Curve است. در ورژن ۲۰۱۹ نرم افزار اتو...
read more