چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

بلوک ها BLOCKS موضوعات ترسیمی هستند که در قالب موضوعات واحد و با نام مستقل در نرم افزار اتوکد استفاده می گردند. کاهش زمان ترسیم ها در نرم افزار اتوکد و همچنین کاهش حجم فایل هایی که از بلوک های آماده ...
read more
مفهوم انعطاف پذیری قطعات در نرم افزار اینونتور

مفهوم انعطاف پذیری قطعات در نرم افزار اینونتور

read more