هندبوک مهندسی طراحی اجزای مکانیک

هندبوک مهندسی طراحی اجزای مکانیک

در این پست امکان دانلود هندبوک طراحی قطعات استاندارد و اجزای مکانیکی از قبیل هندبوک طراحی فنر، هندبوک طراحی چرخدنده، طراحی پیچ مهره ، و ... قرارداده شده است. جهت دانلود بر روی Read More کلیک نمایید.
read more