مدل سازی و طراحی شفت با اتودسک اینونتور

مدل سازی و طراحی شفت با اتودسک اینونتور

یکی از المان های اصلی و مهم در در ماشین های مکانیکی  مبحث طراحی شفت ها (Shafts) می باشد .  نحوه مونتاژ  شفت ها و طراحی مکانیکی آنها از قسمت های مهمی است، که مهندسین مکانیک هنگام طراحی ماشین با...
read more
تعیین اولویت خم کاری هنگام تولید ورق فلزی توسط نرم افزار

تعیین اولویت خم کاری هنگام تولید ورق فلزی توسط نرم افزار

ابزارهای متنوع محیط Sheet Metal همچون Bend ، Face و Flange توانایی ایجاد پیچیده ترین اشکال ورق فلزی را با الگوی انتخاب شده ورق فلزی دارند. برای طراح ورق فلزی...
read more