ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

ترسیمات دو بعدی+ چند تمرین

ترسیمات دو بعدی به منظور ساخت هندسه های موردنیاز برای ایجاد نمایه ها (Features ) کاربرد دارند. همان طور که می دانید نمایه های سه بعدی که در نرم افزار اینونتور ایجاد می گردند به دو نوع تقسیم بندی می...
read more