ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

در این پست فرایند مدل سازی رزوه روی سطح منحنی به صورت گام به گام در نرم افزار اینونتور توضیح داده شده است. ترکیب ابزار های ساخت Surfaces و 3dSktech ها با ابزار Sweep امکان تولید نمایه های مختلف را روی سطح من...
read more