اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

شرکت اتودسک بالاخره پس از تاخیر چند هفته ای نسخه جدید نرم افزار اینونتور یعنی Autodesk Inventor 2025 را ارائه کرد. این شرکت برای معرفی نسخه اتودسک اینونتور ۲۰۲۵ آنرا به عنوان  نقطه عطفی بزرگ پس از ۲۵ سال ا...
read more
قابلیت های جدید طراحی ورق فلزی در اینونتور ۲۰۲۳

قابلیت های جدید طراحی ورق فلزی در اینونتور ۲۰۲۳

موضوع طراحی ورق فلزی و امکانات نرم افزارهای طراحی برای مدل سازی Sheet Metal مورد توجه کاربران بوده است. نرم افزار اتودسک اینونتور یکی از قدرتمندترین...
read more