حکاکی لیزر در محیط مدل سازی سه بعدی با ابزار Mark

حکاکی لیزر در محیط مدل سازی سه بعدی با ابزار Mark

نرم افزار اتودسک اینونتور با گنجاندن برخی ویژگی‌های جدید در محیط های مختلف قابلیت های خود را افزایش داده است. یکی از آخرین ابزارهای جدید در محیط مدل سازی سه بعدی ابزار Mark  است. این ابزار در محیط...
read more