روشهای مختلف ایجاد سوراخ (Hole Tool)

روشهای مختلف ایجاد سوراخ (Hole Tool)

در این پست آموزش نرم افزار اینونتور به انواع سوراخ های موجود در ابزار HOLE نرم افزار اینونتور پرداخته شده است. سوراخ های spotface و counterbore دارای پارامترهای شبیه هم هستند ولی تفاوت آنها در هنگام ماشینک...
read more