طراحی iPart (طراحی قطعات کارخانه)

طراحی iPart (طراحی قطعات کارخانه)

  در نرم افزار اینونتور به کمک مفهوم iPart می توان ترکیب های مختلف از یک قطعه را از روی قطعه اصلی یا پایه (Basic Part) ایجاد نمود. در واقع iPart ها  کارخانه تولید قطعات مشابه هستند که در کمترین...
read more