چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

چگونه بلوک های اتوکد را در اینونتور استفاده کنیم

بلوک ها BLOCKS موضوعات ترسیمی هستند که در قالب موضوعات واحد و با نام مستقل در نرم افزار اتوکد استفاده می گردند. کاهش زمان ترسیم ها در نرم افزار اتوکد و همچنین کاهش حجم فایل هایی که از بلوک های آماده ...
read more