ارسال فایل برای نرم افزار Revit از Inventor

ارسال فایل برای نرم افزار Revit از Inventor

نرم افزار  Autodesk Revit یک نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) است که در آن یک ساختمان یا سوله یک کارخانه به صورت سه بعدی طراحی می گردد و مدل با عناصر نقشه کشی دو بعدی علامت گذاری شده و در پایگاه دا...
read more