افزایش سرعت مدل سازی با Marking Menu

افزایش سرعت مدل سازی با Marking Menu

یکی از ابزارهای کاربردی نرم افزار اتودسک اینونتور جهت کاهش زمان انجام طراحی و مدل سازی Marking Menu است. در واقع Marking Menu   ابزار ساده و کاربردی است که برای افزایش سرعت کار با ابزارها و دستورات در محیط ...
read more