رندرینگ خروجی اینونتور با موتور آرنولد ۳sd Max

رندرینگ خروجی اینونتور با موتور آرنولد ۳sd Max

موتور قدرتمند آرنولد در نرم افزار 3ds Max برای تهیه رندرگیری واقعی محصولات استفاده می گردد. ارتباط ساده و سریع بین دو نرم ازفزار 3ds Max و Autodesk inventor باعث شده است تا تهیه رندهای قوی از محصولات اینونتور...
read more