آموزش گام به گام طراحی جوش با نرم افزار اینونتور

آموزش گام به گام طراحی جوش با نرم افزار اینونتور

درنرم افزار اتودسک اینونتوربرای ایجاد و طراحی انواع جوش محیط مجزایی وجود دارد در واقع این محیط را می توان محیط توسعه یافته از محیط مونتاژ (Assembly) در نظر گرفت. تنها نرم افزار مدلسازی که قادر به محا...
read more