ابزارهای جدید نسخه  Inventor2023.2 محیط Sketch

ابزارهای جدید نسخه Inventor2023.2 محیط Sketch

read more
قابلیت اجرای Basic Dimension در نسخه اینونتور۲۰۲۳

قابلیت اجرای Basic Dimension در نسخه اینونتور۲۰۲۳

نسخه اینونتور 2023 قابلیت های بیشتری را جهت تلرانس گذاری هندسی و نقشه کشی را در خود ایجاد کرده است. در Autodesk Inventor 2023 با ایجاد تلرانس گذاری پایه Bas...
read more