چند نکته کلیدی پارامترها در اینونتور

چند نکته کلیدی پارامترها در اینونتور

پارامترها در نرم افزار اتودسک اینونتور نقش مهمی را ایفا می کنند. با دانستن ترفندهای پارامترها در طراحی قطعات با نرم افزار Autodesk Inventor کمک زیادی را سرعت بخشیدن و کیفیت دادن به طرح ها می گردد. با ای...
read more