آشنایی با Oil Pump و تمرین مدل سازی و مونتاژ در اینونتور

آشنایی با Oil Pump و تمرین مدل سازی و مونتاژ در اینونتور

پمپ روغن با تأمین روغن موتور در حال کار را روغن کاری می کند. این روغن کاری باعث می شود تا قطعات فلزی موتور با یکدیگر در تماس نباشند. پمپ روغن در حین کار، گرمای اجزای موتور را نیز جذب می کند. در این ...
read more
تکنیک نیم برش در نقشه کشی مجموعه مونتاژی

تکنیک نیم برش در نقشه کشی مجموعه مونتاژی

read more
ابزار Nailboard :نقشه کشی طرح سیم کشی با اتودسک اینونتور

ابزار Nailboard :نقشه کشی طرح سیم کشی با اتودسک اینونتور

طراحی و مدل سازی انواع کانکتورهای رشته الکترونیک و همچنین سیم کشی وایجاد مسیر برای کابل کشی در مجموعه های مونتاژی از جمله قابلیت هایی است که در ...
read more
ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

ایجاد رزوه روی منحنی ( Threads on Curved Profiles) با اینونتور

read more
یاتاقان لغزشی و طراحی آن در اینونتور

یاتاقان لغزشی و طراحی آن در اینونتور

یاتاقان های لغزشی Plane Bearing با توجه به امتیازاتی که نسبت به یاتاقان غلتشی Roller Bearing دارند در صنایع بزرگ کاربرد فراوان دارند. نرم افزار اینونتور با ...
read more
مدل سازی و طراحی گام به گام چرخدنده با Autodesk Inventor

مدل سازی و طراحی گام به گام چرخدنده با Autodesk Inventor

در این پست آموزش گام به گام طراحی چرخدنده ساده spur gear در نرم افزار اینونتور ارائه شده است.
read more
نصب و کار همزمان دو نرم افزار اینونتور و سالیدورکز

نصب و کار همزمان دو نرم افزار اینونتور و سالیدورکز

read more
اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

اصل تیلور و تلرانس گذاری هندسی با اینونتور ۲۰۲۴

read more
چند نکته کلیدی پارامترها در اینونتور

چند نکته کلیدی پارامترها در اینونتور

پارامترها در نرم افزار اتودسک اینونتور نقش مهمی را ایفا می کنند. با دانستن ترفندهای پارامترها در طراحی قطعات با نرم افزار Autodesk Inventor کمک زیادی ر...
read more
اینونتور ۲۰۲۴ در دسترس کاربران (Autodesk Inventor 2024)

اینونتور ۲۰۲۴ در دسترس کاربران (Autodesk Inventor 2024)

read more
1 2 3 13