قابلیت های جدید محیط Part اینونتور ۲۰۲۵

قابلیت های جدید محیط Part اینونتور ۲۰۲۵

نسخه اینونتور 2025 قابلیت های تازه ای را در محیط مدلسازی سه بعدی ایجاد کرده است. تغییر و افزایش کارایی در ابزار Finish که از نسخه 2024 اینونتور وارد نرم افزار شده است. معرفی مرز boundary در ابزارRectangular Pattern ...
read more
اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

اینونتور ۲۰۲۵ و نحوه نصب

شرکت اتودسک بالاخره پس از تاخیر چند هفته ای نسخه جدید نرم افزار اینونتور یعنی Autodesk Inventor 2025 را ارائه کرد. این شرکت برای معرفی نسخه اتودسک اینونتو...
read more
چالش ها و سوالات مدلسازی با نرم افزار اینونتور

چالش ها و سوالات مدلسازی با نرم افزار اینونتور

در این بخش سوالات محیط sketch بخش 3D Part Modeling نرم افزار اینونتور قرار داده می شود. این سوالات شاید ساده به نظر برسند ولیکن حل آنها هم خالی از لطف نیست. ...
read more
جذابیت های اینونتور ۲۰۲۲

جذابیت های اینونتور ۲۰۲۲

read more
۲۴ سال با نرم افزار قدرتمند اتودسک اینونتور

۲۴ سال با نرم افزار قدرتمند اتودسک اینونتور

read more
۵ قابلیت جدید محیط  Sketch اتودسک اینونتور

۵ قابلیت جدید محیط Sketch اتودسک اینونتور

قابلیت های جدید محیط مدلسازی نرم افزار اتودسک اینونتور در این مقاله بیان شده است. محیط 2D Sketch که برای ساخت پروفیل های دوبعدی بکار گرفته می شود در ...
read more
سبک های ورق فلزی اتودسک اینونتور

سبک های ورق فلزی اتودسک اینونتور

ساختار اصلی یک ورق فلزی در نرم افزار اتودسک اینونتور با تنظیمات Sheet Metal Rules انجام می گردد. تعریف جنس ورق، زاویه خم، ضخامت و همچنین جایگاه تار خن...
read more
بارگذاری مجموعه های بزرگ در اتودسک اینونتور

بارگذاری مجموعه های بزرگ در اتودسک اینونتور

زمانی که یک مجموعه بزرگ را در محیط مونتاژ نرم افزار Autodesk Inventor  بارگذاری می گردد متن Loading Express ظاهر می شود این روش هوشمندانه نرم افزار اینونتور اس...
read more
قابلیت جدید نسخه Inventor 2024.1

قابلیت جدید نسخه Inventor 2024.1

نسخه Autodesk Inventor 2024-1 مدتی است که در دسترس کاربران نرم افزار اتودسک اینونتور قرار گرفته است. این نسخه از نرم افزار اینونتور ۲۰۲۴ همراه با قابلیت ها...
read more
معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار  Finish

معرفی پوشش و عملیات حرارتی با ابزار Finish

یکی از قابلیت های جدید اینونتور 2024 ابزار Finish است . ابزار Finish به کمک ادغام جنبه‌های بصری با داده‌های دقیق و مهندسی، ارتقاء می یابد  و دیدی جامع ا...
read more
1 2 3 14