سمینار معرفی نرم افزار

انجمن اینونتور ایران جهت آشنایی و معرفی نرم افزار Autodesk Inventor آماده برگزاری سمینار یک روزه در محل شرکت و در حضور کارشناسان فنی می باشد. موضوعات ارائه شده در این سمینار به شرح ذیل می باشد:

– تاریخچه و معرفی نرم افزار Autodesk Inventor

– مقایسه نرم افزار inventor با نرم افزار های رقیب

– قابلیت ها و امتیازات نرم افزار Autodesk Inventor

– آشنایی با محیط های نرم افزار Autodesk Inventor

– آشنایی با قابلیت های جدید Autodesk Inventor 2018

– اجرای چند پروژه عملی در محیط نرم افزار ( طراحی جوش، ورق کاری، طراحی اتصال پیچ و مهره، … )

جهت هماهنگی اجرای سمینار با ما تماس بگیرید.