آنالیز پیوستگی انحنای سطوح (Zebra Analysis)

آنالیز پیوستگی انحنای سطوح (Zebra Analysis)

read more
دوره آموزشی گروه مهندس سلگی

دوره آموزشی گروه مهندس سلگی

در بهار سال ۱۳۹۵ دوره مقدماتی نرم افزار در گروه صنعتی مهندس سلگی و در محل شرکت اجرا گردید. درباره شرکت: گروه صنعتی مهندسی سُلگی با ۴۰ سال تجربه ی ...
read more