تمرین های اتودسک اینونتور

در جدول زیر تمرین های مربوط به دوره های مقدماتی و پیشرفته نرم افزارAutodesk Inventor ارائه شده است (توجه داشته باشید این جدول در حال بروز رسانی و اضافه شدن می باشد).